11 டிசம்பர், 2015

திருக்குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ்களின் வழியில் சுப்ஹான மவ்லித்

இன்று சிலர் ஸுப்ஹான மவ்லிது என்ற புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டுஸுப்ஹான மவ்லிது தவறு என்று விமர்சனம் செய்து கொண்டு உள்ளார்கள்உண்மையில் எவர்கள் அவ்வாறு வெளியிடுகிறார்களோ குர் ஆன்ஹதிஸ்களில் ஞானம் இல்லாமல் வெளியிட்டு உள்ளார்கள்இதிலும் விமர்சிபவர்கள் உண்மையான விளக்கத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு மற்றும் தெரிந்து கொண்டு மக்கள் இடையே தவறாக விமர்சனம் செய்து உள்ளார்கள்இன்சா அல்லாஹ் ஸுப்ஹான மவ்லித்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் வார்த்தைகள் குர் ஆன்ஹதிஸ் மற்றும் ஆதரபூர்வமான நூல்களில் இருந்து தான் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது தான் என புரிந்து கொள்வீர்கள்.