17 செப்டம்பர், 2015

குர்பானியின் வரலாறு!

குர்பானியின் வரலாறு!குர்பானி கொடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்?
உயிருக்கு உத்தரவாதம்: உள்ஹிய்யா!