28 ஆகஸ்ட், 2015

பாதுகாப்புக் கவசம்.. வேணும் கைவசம்!


  • பாவையரின் பாதுகாப்புக் கவசம் பர்தா!
  • உண்மையான உத்தமிகளின் உடலில் பர்தாவும் உள்ளத்தில் உறுதியான ஈமானும் இருந்தால் அவர்களைக் காக்க கருவிகள் தேவையில்லை; ‘லேடீஸ் சேஃப்டி ஷாக்கர்’ அவசியமில்லை. 
  • பர்தாவே அவர்களுக்கு பாதுகாப்புக் கவசம்தான்.
  • சமீபத்தில் லண்டன் மாநகரில் நடந்த நிகழ்வு ..
  • இன்னும் பல அரிய தகவல்கள்.. 
  • மலேசிய மின்னல் பண்பலையில் வெள்ளி தோறும் வலம் வரும் வாழ்வியல் வசந்தம்.. 
  • கேட்க... பதிவிறக்கம் செய்ய...