03 ஜூலை, 2015

அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!

அல்லாஹ்வின் அருள் பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
தொடர் உரை. சில காணொளிகள்!
அல்லாஹ்வின் அருளின்றி அணுவளவும்....


  • அல்லாஹ்வின் அருளில்லையேல் ......?
  • நபிமார்கள் அனைவரும் வேண்டிய அல்லாஹ்வின் அருள்! 
  • அய்யூப் அலை அவர்களும் தங்கக் கிளிகளும்! 
  • சுலைமான் நபி காலத்து எறும்பு அல்லாஹ்வின் அருள் மீது கொண்ட ஆவல் !
  • இன்னும் நிறைய தகவல்.  

கேட்க.. பதிவிறக்கம் செய்ய..

01 ஜூலை, 2015

உழைப்பே உயர்வு!

உழைப்பை ஊக்குவிக்கும் இஸ்லாம் உழைப்பாளிகளுக்கு சிறந்த ஒரு ஸ்தானத்தை வழங்கியுள்ளது .
  • பாடுபடாமலே பணமா?
  • கஷ்டப்படாமலேயே காசா?
  • உழைக்காமலேயே ஊதியமா? நோ..
கேட்க..பதிவிறக்கம் செய்ய..