21 மார்ச், 2015

வாழ்க்கை வசந்தம் தொடர் உரை (ஆடியோ)


மலேசிய ''மின்னல் பண்பலை''யில் வெள்ளிதோறும் ஒலிபரப்பப்பட்ட ''வாழ்வியல் வசந்தம்'' தொடர்...

அபரிமிதமான அறிவாற்றல் பெற என்ன வழி?

பேராசை பெரும் நஷ்டம்

வசதி வந்தால் ஆடாதே! வறுமை வந்தால் வாடாதே!!

வாழ்க்கை வீணாக அல்ல..தீனாக கழியட்டும்!

எண்ணம் அழகானால் எல்லாம் அழகாகும்!

சுத்தம் சோறு போடும்.

முத்தான பாக்கியங்கள் மூன்று 

இறுதி முடிவு என்னவாகும்?