16 நவம்பர், 2014

திருட்டை ஒழிக்க இஸ்லாம் ஒன்றே தீர்வு

(தொகுப்பு: warasathul anbiya @ moulavi to moulavi members)
ன்றைய பரபரப்பான சூழ்நிலையில் உலகில் பல்வேறு குழப்பங்கள் பல்கி பெருகி கொண்றிருக்கின்றன அவைகளில் ஒன்றுதான் திருட்டு இது இன்று கொள்ளை வழிப்பறி ஏமாற்றுதல் போன்ற பல பரிமாணங்களில் உண்டாகி இருக்கின்றன .
இவைகளினால் பல பேருக்கு நஷ்டம் மன கஷ்டம் பேரிழப்பு சில நேரம் உயிரிழப்புகூட உண்டாகின்றது .

திருட்டு ஏன் ஏற்படுகின்றது ?