01 மார்ச், 2014

அற்புதத் திருமறை அல்குர்ஆன் (வீடியோ)

மவ்லானா அல்ஹாஜ் எஸ்.எஸ்.அஹ்மது பாகவி ஹழ்ரத் கிப்லா
(தலைமை இமாம், மஸ்ஜித் இந்தியா, கோலாலம்பூர், மலேசியா.)
அவர்களின் ஜும்ஆ உரை (28-02-2014) வீடியோ