02 பிப்ரவரி, 2014

வலிமார்கள் வாழ்வினிலே..1-2

குர்ஆன் கூறும் வலிமார்கள், அல்குர்ஆனில் அவ்லியாக்களின் அற்புதங்கள்,
அன்னை மர்யம் அலை அவர்களுக்கு கிடைத்த அரிய கனிகள், அன்னை சாரா (அலை)அவர்களுக்கு தள்ளாத வயதிலும் கிடைத்த குழந்தைச் செல்வம், இன்னாரின் தோட்டத்தில் மழை பொழியட்டும் என்று ஆகாயத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட அற்புதமான மனிதர், இன்னும் பல ..

அலா இப்னு ஹழ்ரமீ(ரலி),
உசைத் இப்னு ஹுளைர் (ரலி),
உப்பாத் இப்னு பிஷ்ர்( ரலி) போன்ற
அருமைத் தோழர்களுக்கு நடந்த அற்புதமான நிகழ்வுகள்