14 பிப்ரவரி, 2014

அர்த்தமுள்ள காதலும் ஆகாத அனாச்சாரங்களும்(காதலர் தினக் கண்டன உரை)இந்த உரை ..

  • காதலர் தினத்தின் கண்றாவிகளைக்  கண்டிக்கிறது.
  • அர்த்தமுள்ள காதல் எது ? என அடையாளம் காட்டுகிறது.
  • காமத்துடன் நின்றுவிடாமல் , காமம் காதலாகி, காதல் பக்தியாகிற பக்குவத்தைப்  பறை சாற்றுகிறது.வீடியோ :