09 பிப்ரவரி, 2014

வலிமார்கள் வாழ்வினிலே-3

இந்தோனேசியா வில் இஸ்லாம் பரவிய வரலாறு 
உமர் (ரலி) அவர்களின் துண்டுச் சீட்டால் வறண்டு கிடந்த நைல் நதி ஒரே இரவில் 16 முளம் ஆழத்திற்கு பெருக்கெடுத்து ஓடிய வரலாறு இன்னும் பல அற்புதங்கள் ....