18 ஜனவரி, 2014

ஏந்தல் நபி (ஸல்) அவர்களின் எளிமை

மவ்லானா எஸ். எஸ். அஹ்மது பாகவி ஹழ்ரத் கிப்லா ஜும்ஆ உரை 
      (10-01-2014)