06 டிசம்பர், 2013

நெகிழ்ச்சி தரும் நிகழ்ச்சிகள்


குடிகாரனின் மரணத்தின்போது அவனை ஒரு பாம்பு விழுங்கிய நிகழ்ச்சி..
வட்டி வாங்கி உணடவனின் மண்ணறையில் தீ எரிந்த சம்பவம்....
அதே போல சிலரை அல்லாஹ் ஆச்சரியமான முறையில் காப்பாற்றவும் செய்கிறான் பாம்பு கொத்தவிருந்த ஒருவனை எங்கிருந்தோ வந்த தேள் காப்பாற்றிய நிகழ்வு ..
இன்னும் பல நிகழ்வுகள் ..