08 நவம்பர், 2013

கர்பலாக் காவியத்தைக் கொச்சைப் படுத்தும் ஷியாக்கள்

மலேசியா மஸ்ஜித் இந்தியா தலைமை இமாம் மவ்லானா அல்ஹாஜ்
எஸ். எஸ். அஹமத் ஹழ்ரத் கிப்லா அவர்கள் 08-11-2013 வெள்ளியன்று ஆற்றிய ஜும்ஆ உரை