15 அக்டோபர், 2013

மன ஓர்மையும் மகத்தான வெற்றியும்

மன ஓர்மை இருந்தால் வாழ்வின் எல்லாக் கட்டங்களிலும் மகத்தான வெற்றி பெறலாம்.
வாழ்வின் இறுதிவரை இமாலய வெற்றி கிடைக்கும் .
அப்படி வெற்றி பெற்ற மாமனிதர்களின் வரலாற்றுத் துணுக்குகள்...
மகாத்மா காந்தியின் மன ஓர்மை ...
இத்தாலியின் சர்வாதிகாரி முசோலினி புத்தகத்தில் காட்டிய மன ஓர்மை...
யூசுப் நபி யின் அழகிய வரலாற்றின் சிறு துணுக்கு..
மரண நேரத்தில் கூட வேதனை இன்றி எளிமையாக உயிர் பிரிய என்ன வழி?
இன்னும் இத்தியாதி.....
கேட்க ..பதிவிறக்கம் செய்ய...