10 ஆகஸ்ட், 2013

வந்து விட்டது வாழ்வியல் நூல்: "பெண்கள் சமுதாயத்தின் கண்கள்"இதோ வெளிவந்துவிட்டது... 
பெண்களுக்கான ஓர் அருமையான வாழ்வியல் நூல்.

"பெண்கள் சமுதாயத்தின் கண்கள்"


விலை 20 ரூபாய் மட்டுமே. 

1. குடும்பத்தின் குல விளக்கு 
o  நல்ல மனைவி யார்?
o  தொழுவாள்; தொழுமாறு தூண்டுவாள் !
o  பின் தூங்கி முன் எழுவாள்  பத்தினி!
o  வாசல் தெளிப்பது வளம் சேர்க்கும் .
o  வள்ளுவரும் வாசுகியும்!
o  கணவனே சொர்க்கமும் நரகமும் !
o  இலத்தரசி: இல்லத்தின் வாயிற்படி!

2. காரியம் சாதித்த காரிகைகள் 
o  மலடி கூட மன்றாடிக் கேட்டால் மழலைச் செல்வம் உண்டு.
o  தொழுகையும் துஆவும் துணை செய்யும். 

3. பாதுகாப்புப் பெற்ற பாவையர் 
o  தொட்டால் ஷாக் இன்று; தொடாமலேயே ஷாக் அன்று.
o  உடலில் பர்தா; உள்ளத்தில் உறுதியான ஈமான்.
o  பர்தா ஒரு கொடுமையா?
o  கவர்ச்சி, கற்புக்கு களங்கம் மட்டுமல்ல; ஆண்மைக்கும் ஆபத்து!
o  பர்தா அவசியமா? அநாகரீகமா?- விவாதம் 
o  வலிப்பு கூட பரவாயில்லை; ஆடை விலக அனுமதிக்க மாட்டேன்!
o  அந்நியன் பார்வையில் பட்ட அங்கம் அவசியமில்லை!
o  நாணம் வேண்டாமா நங்கையரே?

4. அள்ளி வழங்கிய அன்னையர் 
o  நகையும் தொகையும் தந்த நங்கையர். 
o  ஒரு லட்சம் தீனாரும் ஒரே நாளில் தீர்ந்தது.
o  உம்மு ஷரீக் (ரலி) அவர்களின் உதவி.
o  கதிஜா (ரலி) அவர்களின் கருணை. 

5. சகல துறையிலும் சாதித்த பெண்கள் 
o  ஹதீது கலை 
o  ஆத்மஞானப் பாதை 
o  வீரம் 
o  புலமை 
o  பொதுசேவை

இன்னும் பல தலைப்புகளில் அரிய தகவல்கள்.

தொடர்புக்கு:
ஸதக்கத்துல்லாஹ் மஸ்லஹி பாஜில் தேவ்பந்த் 
        9865369819
sadhakmaslahi@yahoo.com,  sadhak532@gmail.com