17 ஆகஸ்ட், 2013

நாயகம் (ஸல்)- சிறு குறிப்புபிறந்தஆண்டு கி.பி.570 ஏப்ரல் 22 ரபீயுல் அவ்வல் பிறை 12 திங்கள் கிழமை

மறைந்த ஆண்டு ஹிஜ்ரி 11 கி.பி.630 ஜூன் 9

முதல் திருமணத்தின் வயது 25

மொத்தம் மனைவிமார்கள் 11

ஆண் பிள்ளைகள்-3 காசிம் (ரலி), அப்துல்லாஹ் (ரலி), இபுறாஹீம் (ரலி)
பெண் பிள்ளைகள்-4 ஜைனப் (ரலி), உம்மு குல்ஸூம் (ரலி), ருகையா (ரலி) ஃபாத்திமா (ரலி)

மருமகன்கள் உஸ்மான் (ரலி), அலி (ரலி),
அபுல் ஆஸ் (ரலி)

கலந்து கொண்ட போர்கள் 19

மக்காவில் நபித்துவத்திற்குப் பின் தங்கியிருந்த ஆண்டுகள் 13
வயது 63