17 ஆகஸ்ட், 2013

ஹழ்ரத் உமர் (ரலி) -சிறு குறிப்புபிறந்த ஆண்டு 581

மறைந்த ஆண்டு ஹிஜ்ரி  23

இஸ்லாத்தில் இணைந்தது நுபுவ்வத் கிடைத்த 6-ம் ஆண்டு

தந்தை பெயர் கத்தாபு

உடல்வாகு சிகப்பு கலந்த வெண்மை நிறைந்த சற்று உயரமான உடல்

இவர்களின் கருத்துக்கு தோதுவாக இறங்கிய வசனங்கள் இருபதுக்கும் அதிகமான வசனங்கள்

நாயகம் (ஸல்) அவர்களோடு உறவு மாமனார்

வகித்த பொறுப்பு இஸ்லாத்தின் 2-வது கலீஃபா

ஆட்சி செய்த காலம் 10 ஆண்டுகள்

அறிவித்துள்ள ஹதீஸ்கள் 539 ஹதீஸ்கள்