18 பிப்ரவரி, 2013

இனிமேல் நீளமாக தட்டவேண்டியதில்லை


இனிய நெஞ்சங்களே !
  • இனிமேல் sadhak-maslahi.blogspot.com என்று நீளமாக தட்டவேண்டியதில்லை.
  • www.maslahi.in அவ்வளவுதான்.
  • google-ல் maslahi என்று தட்டினாலும் vellimedai என்று தேடினாலும் உடனே ஓடி வரும் இந்த தளம் . 
  • இன்னும் பல மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளைத் தாங்கி இந்த தளம் மேன்மேலும் வளர வல்ல ரஹ்மானிடம் துஆ செய்யுங்களேன்