15 பிப்ரவரி, 2013

இன்ஷா அல்லாஹ் விரைவில் maslahi.com

www.maslahi.com
இன்ஷா அல்லாஹ் விரைவில்.

மஸ்லஹிகள் பேரவை அனுமதியுடன் மஸ்லஹிகள் பலரும் பங்குபெற்று பதிவுகள் எழுதும் பல்சுவைத் தளமாக இன்ஷா அல்லாஹ் இது விரைவில் வெளிவர உள்ளது. அனைத்து நல்லுள்ளங்களும் துஆ செய்வதுடன் நல்லாதரவு தரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறோம் .