05 நவம்பர், 2012

ஆன்மீக நூற்கள்,பாடல்கள்,பயனுள்ள தளங்கள்


1. ஆன்மீக நூற்கள் பாடல்கள் :
சுன்னத் ஜமாஅத்தின் கொள்கைக்குட்பட்ட ஆன்மீக நூற்கள் பாடல்கள் ஏராளமாக இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. அவை PDF  ஃபைல்களாக பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன. இதோ அவை உங்களின் பார்வைக்கு:2. இணைய தளங்கள்:

இதன்றி, சுன்னத் வல் ஜமாஅத் தகவல்களைத் தரும் ஏராளமான இணைய தளங்களும் இருக்கின்றன. அவற்றில் சில...
3. நேரடி தொலைக்கட்சிகள் :
http://www.muhieddeentv.com/
http://www.mailofislam.com/noor_tv.html
http://www.barakathwelipenna.magnify.net/
http://mbsskpm.weebly.com/

4. பத்திரிக்கைகள் :
http://sahebdargah.org/
http://www.dargahtnj.blogspot.com/