04 நவம்பர், 2012

தூத்துக்குடி விவாதம் 1-7


தூத்துக்குடி விவாதம் ஆரம்பம் முதல் இறுதிவரை எல்லாமே YuoTube-ல் பதிவேற்றப்பட்டு நம் பார்வைக்கு உள்ளன.
கண்டுகளிக்கலாம். உண்மையை உணரலாம். குழப்பவாதிகளின் குளறுபடிகளைப் புரிந்து அவர்களை இனங்காணலாம்.

இதோ அந்த காணொளிகள்:


 1. சிறுபடம்

  தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 1

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath  
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 2. தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 2

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath  
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 3. தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 4

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath  
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 4. தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 5

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath 
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 5. தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 6

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath  
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 6. தூத்துக்குடி விவாதம் பாகம் 7

  வழங்கியவர் Melapalayam Sunnath Jamath 
  புனித குஆனில் எழுத்து பிழை என்று வாதிட்ட TNTJயினரை மு
  டங்க வைத்த ...

 7. சிறுபடம்7வீடியோக்கள்சிறுபடம்சிறுபடம்சிறுபடம்
 8. TNTJ ரௌடிகளின் அடாவடித்தனம் பாகம் 03

  வழங்கியவர் Siraj Najahi 
  தூத்துக்குடி விவாதத்தில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி நழுவ நினைத்த PJ ...