26 ஏப்ரல், 2012

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மனிர்ரஹீம்.அன்பிற்கினிய நண்பர்களே!.........அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்(வரஹ்

விரைவில் ஜும்ஆ பயான்..............