29 மார்ச், 2012

அமெரிக்காவில் அடித்துக்கொல்லப்பட்ட 5 பிள்ளைகளின் தாய்,முஸ்லிம் என்ற காரணத்திற்காக!

அமெரிக்காவில் அடித்துக்கொல்லப்பட்ட 5 பிள்ளைகளின் தாய்

சகோதரர்களே! இந்த பதிவைப் பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே இட்டுச் செல்லலாமே!