10 பிப்ரவரி, 2012

தங்கச்சி நீ கொஞ்சம் படிச்சிக்கோ


தங்கச்சி நீ கொஞ்சம் படிச்சிக்கோ
உன்னுடைய தகுதியை இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்திக்கோ
கல்வியை கண்ணாக்கி காட்டிய இஸ்லாத்தில்
கண்மணி நீ அல்லவா! காரணம் நான் சொல்லவா!.........

பாடல் பாடியவர் தேரிழந்தூர் தாஜுதீன் அவர்கள் ,