07 ஆகஸ்ட், 2011

சொர்க்கம் தேடுகிறது...

நபி (ஸல்) நவின்றார்கள்

  • சலாமைப் பரப்புங்கள்
  • பசித்தவருக்கு உணவளியுங்கள்
  • உறவினரைச் சேர்ந்து வாழுங்கள்
  • மக்கள் உறங்கும் (நள்ளிரவு) நேரம்
  • தொழுங்கள்
  • நிம்மதியாக சுவனம் நுழைவீர்கள்


''யாருடைய இறுதி வார்த்தைலாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று
அமைந்துவிட்டதோஅவர் சுவனம் நுழைந்துவிட்டார்''